Impressum

 

A: Tone Hrovata 2, 77230 Velika Kladuša, BiH
E: office@kolmix.com
T: +387 (0) 37 713 418
F: +387 (0) 37 770 267

Društvo je registrovano kod Kantonalnog suda Bihać, U/I – 90/98

MBS: MBS-1-3432-00

ASA Banka: 1345701003362214

ID broj: 4263176060005
PDV broj: 263176060005