IFS standard u KolMix-u i za 2018. godinu

Viši nivo! Kompanija KolMix ponovo dokazuje koliko vodi brigu o sigurnosti hrane i potrošača, tako što je opet uspješno odbranila IFS Food certifikat za tekuću godinu i ljestvicu podignula na viši nivo.

Ovaj certifikat najbolji je pokazatelj kontinuiranog ulaganja u zaštitu i sigurnost hrane, pažljivog odabira svih sirovina i njihove kvalitete, koje garantiraju vrhunske proizvode.